Search for:

Като лидер в иновациите Кнауф наложи системите от сухо строителство като символ за качество и дълготрайност. Акустичните, пожарозащитни, топло- и шумоизолационни качества на гипсовите плоскости предоставят възможност за многообразно приложение. Кнауф предлага възможност за модерно и сигурно строителство.

мазилки за вътрешни стени

#Мазилка knauf mp 75 sl

Основните качества на KNAUF MP 75 SL

 • #Силно паропропусклива!
 • #Устойчива на влага!
 • #Силно лепилива!
 • #Природосъобразен!
 • #Топло- и шумоизолираща!
 • #Пожаро устойчива!
 • #Препоръчителната дебелина на слоя е 2 см за стени, 0,8 см за тавани!
 • #KNAUF MP 75 SL

 ценообразуване

#Цени – KNAUF MP 75 SL

#ЦЕНАТА НА МАШИННА МАЗИЛКА KNAUF MP 75 SL Е ПРОМОЦИОНАЛНА!

Цена за труд и материали

за над  – 3000 м2

13/15 лв./ за м2

Цена за труд и материали

за до    – 3000 м2

14/16 лв./ за м2

Цена за труд и материали

за до    – 1000 м2

17/18 лв./ за м2

#Цени – KNAUF MP 75 L

Цена за труд и материали

за над  – 3000 м2

14/15 лв./ за м2

Цена за труд и материали

за до    – 3000 м2

15/17 лв./ за м2

Цена за труд и материали

за до    – 1000 м2

17/20 лв./ за м2

#Цени – KNAUF MP 75

Цена за труд и материали

за над  – 3000 м2

14/16 лв./ за м2

Цена за труд и материали

за до    – 3000 м2

17/18 лв./ за м2

Цена за труд и материали

за до    – 1000 м2

18/20 лв./ за м2

#Цени – KNAUF BULGIPS

Цена за труд и материали

за над  – 3000 м2

14/15 лв./ за м2

Цена за труд и материали

за до    – 3000 м2

16/17 лв./ за м2

Цена за труд и материали

за до    – 1000 м2

18/20 лв./ за м2

Топлоизолационни фасадни системи на Knauf

Фасадна система с каменна вата ТОП

1. #Лепило за залепване на плочите и шпакловане – Klebespachtel M;

2. #Топлоизолационна плоча – Каменна вата;

3. #Дюбели за механично закрепване на плочите – с метален пирон;

4. #Материал за армираната шпакловка – Klebespachtel M;

5. #Армировъчна стъкловлакнеста мрежа – тегло145 g/m²;

6. #Грунд под мазилката – Quarzgrund;

7. #Тънкослойна декоративна мазилка – ADDI.

Фасадна система с каменна вата ПРЕМИУМ

1. Лепило за залепване на плочите и шпакловане – Klebespachtel M

2. Топлоизолационна плоча – каменна вата

3. Дюбели за механично закрепване на плочите – с метален пирон

4. Армировъчна стъкловлакнеста мрежа – тегло145 g/m²

5. Грунд под мазилката – Quarzgrund

6. Тънкослойна декоративна мазилка – CONNI.

ФАСАДНА СИСТЕМА С EPS ИКОНОМИК

1. #Лепило за залепване на плочите и шпакловане – Styrokleber

2. #Топлоизолационна плоча – EPS

3. #Дюбели за механично закрепване на плочите – с PVC пирон

4. #Материал за армираната шпакловка – Thermokleber Special

5. #Армировъчна стъкловлакнеста мрежа – тегло145 g/m²

6. #Грунд под мазилката – Quarzgrund

7. #Тънкослойна декоративна мазилка – OXXI.

Фасадна система EPS КЛАСИК

1. #Лепило за залепване на плочите и шпакловане – Thermokleber Special

2. #Топлоизолационна плоча – EPS

3. #Дюбели за механично закрепване на плочите – с PVC пирон

4. #Армировъчна стъкловлакнеста мрежа – тегло145 g/m²

5. #Грунд под мазилката – Quarzgrund

6. #Тънкослойна декоративна мазилка – ADDI.

Фасадна система с EPS ПЛЮС

1. #Лепило за залепване на плочите и шпакловане – Klebespachtel

2. #Топлоизолационна плоча – EPS

3. #Дюбели за механично закрепване на плочите – с PVC пирон

4. #Армировъчна стъкловлакнеста мрежа – тегло145 g/m²

5. #Грунд под мазилката – Quarzgrund

6. 3Тънкослойна декоративна мазилка – ADDI.

* EOTA – сертификат на Европейската организация за техническа оценка

Фасадна система с EPS СТАНДАРТ

1. #Лепило за залепване на плочите и шпакловане – Klebespachtel

2. #Топлоизолационна плоча – EPS

3. #Дюбели за механично закрепване на плочите – с PVC пирон

4. #Армировъчна стъкловлакнеста мрежа – тегло 145 g/m²

5. #Грунд под мазилката – Quarzgrund

6. #Тънкослойна декоративна мазилка – CONNI.

#Мазилка OXXI

Това е готова за употреба, водоразредима пастообразна тънкослойна мазилка със свързващо вещество акрилни смоли. Подходяща е за полагане върху топлоизолационни системи, изпълнени с плочи EPS. Има добра устойчивост на атмосферните влияния, устойчива е и на замърсяване. Има най-висока степен на водоотблъскване (W1). Тя е най-евтина от трите, поради което е включена само в най-изгодната от икономическа гледна точка топлоизолационна система с плочи EPS – „Икономик“.

#Мазилка ADDI S

Готова за употреба, пастообразна мазилка със свързващо вещество дисперсия на акрилни смоли, обогатена (подсилена) с добавка на силиконови (силициево-органични) смоли. При необходимост може да се разрежда с вода. Отличава се с повишена устойчивост на атмосферните влияния, както и срещу замърсяване. Има висока пропускливост на водните пари (V1). Притежава способността профилактично да се самоопазва като потиска развитието на микроорганизми (водорасли и гъбички) за определен период от време. Подходяща е за полагане върху топлоизолация както от плочи EPS, така и при изолации, изпълнени с плочи каменна вата. Включена е в двете системи нас плочи EPS, заемащи средния ценови клас („Класик“ и „Плюс“), както и в първата от системите с каменна вата „Топ“.

#Мазилка CONNI S

При тази, отново готова за употреба пастообразна мазилка, за свързващо вещество са използвани силиконови смоли. Мазилката е подходяща за топлоизолационни системи със стиропор (EPS) или каменна вата.

CONNI е уникална мазилка, поради факта, че има най-висок клас на паропропускливост (V1) и същевременно най-висок клас на водоотблъскване (W1), което не се среща при почти никой от конкурентите й в този ценови клас. Както и при никоя „силиконова“ мазилка.

Поради това при много добра паропропускливост тя има и най-силно изразени водоотблъскващи свойства, поради което осигурява много добра защита срещу продължително директно попадение на дъждовните капки и позволява миене. В сравнение с останалите мазилки, тази най-слабо задържа прахта. Мазилките CONNI притежават и способността в известна степен да се самоочистват, защото дъждовната вода по-лесно отмива отложилата се върху повърхността и несвързана здраво с нея прах.

Мазилките съдържат и бактерицидни добавки, които потискат развитието на микроорганизми (водорасли и гъбички) за определен период от време. CONNI е включена в най-високия клас топлоизолационни системи – „Стандарт“, при системите с плочи EPS и „Премиум“, когато се работи с каменна вата.

При всички топлоизолационни системи мазилката се полага върху грундираната с Quarzgrund армирана шпакловка. Цветът му се подбира според цвета на мазилката.

Мазилките, както и всички останали материали, необходими за изграждане на новите фасадни топлоизолационни системи на Knauf, са подробно описани в проспекта, а по-подробна информация за отделните материали може да бъде намерена на сайта на Кнауф.

Преди повече от 20 години в списание „Направи сам“ подхванахме активно и професионално темата за необходимостта от ефективна топлоизолация на всяка обитаема сграда, за материалите и правилното изпълнение при фасадни или вътрешни преградни стени, на покрива и подпокривното пространство или в сутерена. Отдавна отмина времето, когато бе необходима упорита разяснителна работа, че е недопустимо с трудно спечелените пари да отопляваме околното пространство. Бързо нарастващите през годините разходи за отопление свършиха своето. Вече не е необходимо да се обяснява зависимостта на работоспособността и здравето на обитателите от микроклимата в помещенията.

От 2004 г. насам положихме немалко усилия да убеждаваме милионната читателска аудитория на списанието, че топлоизолацията е дългосрочна инвестиция, поради което най-неуместната икономия е да се пести от дебелината на топлоизолационния материал. Защото такава практика имаше сред майсторската гилдия. Поради немощно незнание, разбира се. Това за което пишехме и настоявахме да се прави с оглед и на бъдещия ден, през 2015 г. бе наложено като стандарт в прословутата Наредба №7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. С нея се определят минималните изисквания към енергийните характеристики на сградите. Новата референтна стойност на коефициента на топлопреминаване U за външни стени стана 0,28 W/m²K, което пък определя минималната дебелина на допълнително поставената топлоизолация.

През всички над 110 публикувани в списанието и налични на сайта статии по темата „Топлоизолации“, като ярка водеща нишка се открояват основните изисквания, чието спазване гарантира качественото, енергоефективно, дълготрайно и в крайна сметка финансово изгодно в дългосрочен план решаване на този от първостепенна важност проблем за всяка обитаема сграда.

Допълнително поставената фасадна топлоизолация, било при ново строителство или саниране на по-стари сгради, представлява многопластова, съставена от материали с различни физични, механически и химически свойства – грунд, лепила, топлоизолационен материал, шпакловка, тънкослойна декоративни мазилка и т. н.

Те трябва да бъдат така подбрани, а най-добре – специално разработени и произведени, че да могат здраво и дълготрайно да се свържат един с друг. Като единна система да устояват на външните въздействия – най-вече на термичното разширяване и свиване на материала, да издържат на натоварване от вятъра и механически натиск.

Как може да се постигне качествена, дълготрайна външна топлоизолация?

Ето как:

Правило 1. Да се работи само с материали, образуващи единна топлоизолационна система, чиито основни компоненти са разработка и производство на един и същ производител. Негов е и подборът на топлоизолиращия и на останалите помощни материали като армировъчна мрежа, дюбели, метални профили и други, които заедно изграждат топлоизолационната система. Практиката да се използва сбирщина от материали на различни, често малко известни производители, подбрани според критерия ниска цена, често води до плачевни резултати и компрометирана изолация. Включително до отлепени от вятъра части или цели фасадни облицовки. Не случайно повечето „майсторски оферти“ се дават „на SITY HELP “, без разбивка по стойност на материалите и на труда, защото скритата печалба идва от евтини, но също така и некачествени материали.

Правило 2. Най-сигурната гаранция за успешен избор на топлоизолационната система като цяло, е нейният производител – с име и марка на утвърден от много десетилетия световен лидер в създаването на нови строителни технологии и материали. Те се броят на пръстите на едната ръка. Сред тях безспорно се откроява името на немската компания Knauf. Нейната изключителна известност най-вече се свързва с лидерските й позиции в т. нар. сухо строителство – система от „екипно“ работещи материали, които масово се прилагат в съвременната строителна практика.

Knauf също така заема лидерски позиции в производството на широка гама строителни материали, постижения на съвременната строителна химия, като материали за вътрешни и външни мазилки, лепила, фугиращи и шпакловъчни материали, тънкослойни декоративни мазилки за външна и вътрешна употреба, грундове и бои, хидроизолационни материали, саморазливащи се материали за подови замазки, материали за пожарозащита на строителната конструкция и др.

Правило 3.То се съдържа в текста, с който Кнауф представя своите нови фасадни топлоизолационни системи: „Избирайки Кнауф, Вие не купувате продукти – Вие получавате премиум услуга, която включва: технически консултации още в етапа на проектиране, технически решения и детайли, пълна поддръжка и контрол на качеството по време на проектирането и на строителството, предоставяне на нужните документи и сертификати, за да бъде без проблеми одобрен и въведен в експлоатация Вашия обект“.

Макар че статията ни е фокусирана върху фасадните топлоизолационни системи, ще добавим, че системите на Knauf за сухо строителство имат решаващо приложение при топлоизолирането на покрива и подпокривното пространство, при изпълнението на вътрешна топлоизолация на външни стени, при топлоизолиране на вътрешни преградни стени. Да не говорим, че вече не съвсем далечната цел, към която се е запътило строителството (Европейска програма за енергийна ефективност „Европа 2020“), илюстрирана чрез т. нар. пасивна къща, е с близко до нулево потребление на топлинна енергия и изисква дебелина на топлоизолацията, постижима най-лесно именно чрез външни стени, изпълнени по метода на сухото строителство. Knauf отдавна предлага подходящите материали, включително за външна облицовка – плочите Aquapanel Outdoor. Типичен пример за това са сглобяемите къщи с елементи на Knauf.

Топлоизолационни системи на Knauf

Knauf има дългогодишен опит в производството на материали за топлоизолационни системи. За системата W 333 вече сме писали в списанието. Изключително успешно решение за изграждане на много добре топлоизолирани външни стени, изпълнени изцяло по метода на сухото строителство. Системата W 333 е отлично решение за сглобяеми къщи и други едноетажни постройки с носеща конструкция от метални профили на Knauf. Поради ниското тегло на конструкцията, липсата на мокри операции, при съвсем минимално замърсяване и ред други предимства, тази система е оптимално решение за надстройки с височина един етаж над съществуващи сгради.

Преди близо 10 години Knauf създаде и предложи на пазара на строителни материали цялостна система за изпълнение на външна топлоизолация, предназначена за всякакъв вид строителни конструкции от стоманобетонни елементи или тухлен зид със или без мазилка. Тази система е еднакво подходяща за ново строителство, както и за саниране на сгради от по-старо време.

Сега представяме най-новото поколение топлоизолационни фасадни системи на Knauf. Те са създадени в резултат на дългогодишния опит, придобит в строителната практика с материалите на Knauf, доказали качествата си във времето. Част от материалите за полагане на тънкостенни декоративни мазилки, макар и запазили първоначалното си наименование, са значително усъвършенствани, други материали са изцяло нови. Това се отнася и до останалите компоненти, включени в новите системи.

Към момента Кнауф предлага на нашия пазар общо шест фасадни топлоизолационни системи. Четири варианта на системи, използващи топлоизолационни плочи от експандиран пенополистирен EPS (стиропор) и два варианта на системи с топлоизолационни плочи от каменна вата.

Това открива значителни възможности за избор между двата основни вида материали, които се използват за този вид топлоизолационни системи – по-евтиният и поради това масово използван EPS и несъмнено по-добрият, но и по-скъп материал – плочите от каменна вата. Изборът е преди всичко въпрос на цена. При подходящо подбрана дебелина на топлоизолацията и добро изпълнение, по отношение на икономията на топлинна енергия (коефициент на топлопреминаване през стената U W/m²K), двата варианта са еквивалентни.

Пълно описание на всяка една от системите, на използваните в тях материали, на разходните норми и цените на всеки от тях, се съдържат в брошурата „Топлоизолационни фасадни системи Кнауф“, която е достъпна на сайта на Кнауф

Системите се отличават една от друга по подбраните за всяка от тях материали, оттук е и разликата в цените им. При плочите EPS цените варират от 12,20 лв./m² до 16,54 лв./m² (без ДДС и без цената на топлоизолационните плочи). При плочите от каменна вата цените са 21,48 лв./m² и 33,73 лв./m².

Този подход на Knauf е изключително полезен, защото силно улеснява всеки, било той специалист или човек без специална техническа подготовка, да се ориентира и да бъде добре информиран, да избере изгодното за себе си решение. При правилно изпълнение качеството на всяка една от предлаганите топлоизолационни системи е осигурено благодарение на качеството на вложените в нея материали.

Всеки, който строи къща или извършва ремонт е инвеститор на собствените си пари. Избирайки система на „Кнауф”, всеки вече ще знае какво да изисква от изпълнителя, ще може да контролира влаганите в топлоизолацията материали.

Топлоизолационни плочи

За видовете топлоизолационни материали на сайта на списанието също има обилна информация. Затова тук съвсем накратко ще споменем някои от по-съществени характеристики на двата основни вида, намиращи широко приложение при изпълнението на фасадни топлоизолация, включително и в новите системи на Knauf.

Плочи EPS (EPS F). Произведените за фасадна изолация плочи от експандиран пенополистирол (стиропор) са най-често използваният за целта материал, както в Европа, така и у нас. Това се дължи основно на доброто съчетание между топлоизолиращите му свойства и ниската цена. Сред материалите за фасадна топлоизолация той е най-евтин. Стиропорът е значително по-лек от каменната вата, което е от значение, особено когато се работи на високо и най-вече – по „алпинистки способ”.

Има много добър коефициент на топлопроводимост (при плочите за изолация на фасади – λ=0,031–0,035 W/m.K), на цвят е бял, има зърнеста структура и е много лек – обемното му тегло при плочите за фасадни изолации е 15–18 kg/m³. Стиропорът има отворена клетъчна структура, поради което пропуска свободно водните пари. Плочите имат точни размери, не променят формата си и не се свиват.

Към недостатъците му може да се посочи, че се уврежда, поставен продължително време под въздействие на ултравиолетовите лъчи на слънцето, крехък и трошлив е, има ниска механическа якост, напада се от гризачи, поради което в някои случаи се налага взимане на мерки за защита чрез ситна метална мрежа. Изисква равна основа. Фасадните плочи EPS попадат в групата на „трудно горимите“ материали (евроклас E), което трябва да се има предвид при по-високи сгради и пожарообезопасяване на фасадата. Най-същественото му предимство е, че е значително по-евтин от останали фасадни топлоизолационни материали.

Съществуват и негови разновидности, като Neopor, например, който включва частици графит. Поради това на външен вид се отличава от класическия стиропор по сивия си цвят. Плочите Neopor имат по-добри топлоизолационни свойства – коефициент на топлопроводимост λ=0,027 W/m.K (при обемна плътност 18–20 kg/m³), което се дължи на способността на частичките графит да отразяват обратно топлинното лъчение.

Плочи от каменна вата. За фасадни изолации се използват полутвърди облицовъчни плочи от каменна вата, пропита с водоотблъскващи смоли. Те се делят на групи според обемната им маса и съответно по твърдост. Колкото обемната им маса е по-голяма, толкова те са по-здрави. Използват се и плочи с нееднаква напречна плътност. Това им позволява по-лесно да прилягат към неравностите на основата и същевременно, по-твърдата им повърхност, е добра основа за полагане на армираната шпакловка.

Най-често използваните плочи имат коефициент на топлопроводимост λ=0,034–0,039 W/m.K. По своите топлотехнически показатели плочите от каменна вата не се различават съществено от стиропора. Те обаче, имат редица други съществени предимства пред него. Механически са значително по-устойчиви – не се трошат, по-гъвкави са и по-меки, което ги прави по-пригодни за залепване върху неравни и грапави основи. Каменната вата не гние, устойчива е на студ и което е особено важно – не гори, като издържа температури над 1000 ºС. Има ниска хигроскопичност и не се напада от гризачи. Някои от плочите са специално хидрофобизирани, така че да не поемат влага във вътрешността си. Дори изложени на силен дъжд, овлажнява се само повърхностният слой на дълбочина няколко милиметра. Импрегнацията ги прави водоустойчиви, макар че са порест и силно паропропусклив материал. Паропропускливостта също е важно качество за добрата топлоизолация, защото й позволява да се самоизсушава от проникнали откъм помещенията водни пари.

Съвсем не е за подценяване и фактът, особено при сгради в шумна градска среда, че каменната вата осигурява и много добра изолация срещу проникване на въздушен шум, нещо, което не може да се каже за плочите от EPS. В добавка, плочите каменна вата осигуряват и добра пожарозащита.

По-надолу представяме новите фасадни топлоизолационни системи на Knauf и елементите от които те са съставени. Подредени са по възходящ ред според цената им, която не включва цената на топлоизолационните плочи. На схемите са отбелязани и номерирани използваните материали според технологичния ред на изпълнение.

Декоративни мазилки

В една строителна система всички съставящи я елементи са важни, а добрата им съвместимост и здравото и трайно във времето свързване помежду им, гарантира високото качество, устойчивост и дълготрайност на крайния продукт – фасадната топлоизолация. Тук ще заделим внимание на тънкослойните декоративни мазилки, защото те изпълняват две особено важни функции. Те са връхният пласт, „бронята”, която сигурно и дълготрайно предпазва топлоизолацията от въздействието на неблагоприятните, понякога и разрушителни атмосферни въздействия.

Със своето оцветяване и релефна повърхностна структура те определят облика на фасадата и на сградата като цяло. Мазилките, включени в шестте фасадни системи на Knauf, имат дебелини 1,5 и 2 mm. Това е бронята, която десетилетия наред защитава вътрешността на топлоизолацията – най-вече от проникване на атмосферна влага.

В описаните тук фасадни топлоизолационни системи на Knauf са използвани три вида декоративни мазилки – OXXI, ADDI и CONNI. Те се различават една от друга основно по вида на свързващото вещество. От него зависят, макар и в не твърде големи граници, техните качества: водоустойчивост и водоотблъскващи свойства, устойчивост на агресивна среда, примерно в близост до морското крайбрежие или в силно индустриализирани зони, устойчивост на замърсяване и способност за самоочистване от дъждовната вода, потискане развитието на плесени и други микроорганизми, пропускливост на водните пари и др. Всички тези характеристики на даден вид мазилка трябва да се имат предвид и да бъдат съобразени с условията в района. По принцип за най-висококачествени се смятат силиконовите (съдържащи силициеви органични смоли) мазилки. В нашия случа това е CONNI, след тях се нареждат мазилките със свързващо вещество акрилни смоли, обогатени със силиконови смоли (ADDI) и на трето място – мазилките, изцяло произведени на база акрилни смоли (OXXI).

При райони с агресивна към мазилката външна среда – в близост до море, в индустриални и други райони със силно замърсяване на въздуха, оптималният избор е мазилката CONNI.

Всепризнато е, че по-скъпото накрая винаги излиза по-евтино. Затова само ще подскажем, че разликата в цената между мазилките ADDI и CONNI е само 50 ст./kg.

Трите вида фасадни мазилки се доставят с бял цвят или тонирани според цветовия каталог на Knauf в над 400 нюанса. Това предоставя отлични възможности за реализиране на всевъзможни творчески проекти. При избора на цвета трябва да се отчита способността на мазилката да отразява слънчевите лъчи, която се измерва с индекса HBW. Неговата стойност се намира между 0 (за черния цвят) и 100 (за белия), и съответно показва къде в тези граници се намира даденият цвят. Колкото стойността му е по-ниска, толкова по-тъмен и наситен е цветът, мазилката съответно отразява по-малка част от слънчевата светлина и по-силно се нагрява. Стойността в проценти на индекса HBW е посочена от производителя за всяка опаковка мазилка.

Топлинното разширяване при нагряване и последващо свиване, при охлаждане, предизвикват циклично повтарящи се термични напрежения, които при определени условия може да причинят разрушаване на мазилката.

Поради липса на място, подминаваме тази тема, защото на сайта на „Направи сам” има подробна информация по темата. Ще споменем още само, че Knauf вече има високотехнологично решение и на този проблем. Това са новите фасадни бои TSR Fassadol (Total Solar Reflection) с повишена способност да отразяват инфрачервеното лъчение на слънцето.

Външният вид на фасадата в голяма степен зависи от нейната повърхностна структура. Тя се получава в зависимост от вида мазилката и техниката при окончателното обработване на нейната повърхност.

При тънкослойните мазилки повърхностната структура зависи от състава на разтвора за мазилката и по-точно – от големината на включените в нея минерални зърна, както и от съотношението между техните големини. Дебелината на пласта мазилка се определя от големината на най-едрите зърна в нея. Колкото те са по-едри, пластът става по-дебел, а повърхността придобива по-релефна и грапава структура.

Всяка от трите мазилки се предлага в две разновидности, които са обозначени в наименованието им с буквите R и S. Мазилките, обозначени с R (Rillenputzcharakter), са предназначени за получаване на т. нар. влачена структура, която се отличава с по-силно изразен релеф. Мазилките с обозначение S (Scheibenputzcharakter) позволяват структуриране чрез произволно движение на маламашката. Повърхността на готовата мазилка има еднороден характер с по-фина структура и затова се оприличава на „драскана“. Видът на структурата зависи също от вида на маламашката и нейното движение при структуриране на мазилката.

Всяка от тези три вида мазилки се предлага с различна максимална големина на зърната – 1,5 или 2 mm.

НАПРАВЕТЕ РЕМОНТ НА СВОЯ ДОМ НА ПРИВЛЕКАТЕЛНА ЦЕНА С ОТСТЪПКА ОТ -10% до -20%!

ВЯРВАМЕ, ЧЕ НАЙ-ДОБРИТЕ СМЕ НИЕ.

15+ години опит в дейността

Ние сме добре работеща компания с опит повече от 15 години в областта на строителството . Нашият опит е гаранция, че можем да реагираме във всяка ситуация и да реализираме ремонта Ви, по най-добрия наин и с най-добрата вече изпитана от нас технология.

Успешни проекти

Зад гърба си имаме много успешни проекти и доволни клиенти, което ни дава самочувствието да заявим, че сме едни от най-добрите в полагането на машинна мазилка. Всеки успешен проект ни изстрелва все по-нагоре и по-нагоре към изграждането на имидж, че сме сериозни и отговорни към клиентите ни и техните домове.

НАЧИН НА РАБОТА

 1. Монтираме аполайсни по дограмата и облепваме прозорците с найлон!
 2. Изрязваме металните планки и арматури/пирони по стени и тавани, след което ги напръскваме със спрей против ръжда!

 3. Нанасяме бетонконтакт по бетоновите повърхности!

 4. Полагаме мрежа, която да застъпва фугата между бетона и тухлите!

 5. Монтираме ръбохранители по ъглите и майки по стените!

 6. Полагаме машинно мазилката (гипсова или варо-циментова)

 7. След привършване на работа – почистване на боклука.