Search for:

#BAUMIT MPI 25 – Веро-циментова Мазилка

  • за вътрешно приложение
  • за всякакви зидарии и бетони
  • регулира влажността в помещенията

Комфортно и здравословно

Около 90 % от нашия живот протича във вътрешни пространства – жилища, офиси, заводи и други сгради. Качествата на въздуха в тези помещения влияе съществено върху комфорта на обитаването им от една страна, и от друга – върху нашето здраве.

Баумит MPI 25 – варо-циментова машинна мазилка

Искате ли да съчетаете качествена паропропусклива топлоизолация с подходяща паропропусклива мазилка? Варо-циментовата мазилка на Баумит MPI 25 е Вашият продукт. Тази машинна мазилка е подходяща за получаване на качествено покритие във всякакви вътрешни, включително промишлени и мокри помещения и притежава свойството да регулира влажността на въздуха.

Нейната сравнително фина пердашена повърхност позволява да нанесете боя и без да използвате шпакловка, постигайки приятен рустикален ефект.

Баумит MPI 25 е отлична за полагане на керамични покрития (без да пердашите повърхността) и е подходяща за вграждане на стенно отопление.

 

В състава на Баумит МРI 25 влизат хидpатна ваp, цимент, пясъци и добавки, а максималната й зърнометрия е 0,6 мм. Нейната отлична рецептура дава възможност за получаване на гладка визия, чрез изпердашване на мазилката или за полагане на последваща шпакловка с много нисък разход. Преработването на Баумит МРI 25 става с всякакви мазилкополагащи машини – PFT, DREAM MIX S7., др.

 

Начин на полагане

Подравняване на основата:

Ако в основата има налични инсталационни канали и/или технологични отвори, те предварително се запълват. Преходите между бетон и зидария или между разнородна зидария се армират с Баумит Стъклотекстилна мрежа за машинни мазилки.

Грундиране:

Преди полагане на Баумит МРI 25 се налага грундиране на основата, което е абсолютно задължително, когато стените (елементите) са бетонови. Придлагаме Ви следните три варианта:

  • С БетонПраймер: Бетоновите части предварително се грундират с Баумит Бетон Праймер, който се оставя да съхне 24 часа. Не по-късно от 72 часа след грундирането се започва с полагането на Баумит MPI 25.

  • С Шприц 4: Основата се намокря и се изчаква ок. 10–15 мин. да стане „матововлажна”. През машината се пуска Баумит MPI 25, като шлам, около ½ торба, след което тя се зарежда с Баумит Шприц 4 и се изпръсква цялата повърхност за мазане. Така подготвената основа се държи влажна в продължение на мин. 3 дни, след което може да започне измазването й с Баумит MPI 25.

  • С ПроКонтакт: Бетоновите части се грундират с Баумит Грунд, посредством пръскане (например с градинска пръскачка). След престой ок. 15–20 мин. се полага Баумит ПроКонтакт на хоризонтален гребен (6–8 мм). Започва се с изпръскването на Баумит MPI 25 по метода „мокро в мокро”.