Search for:

Нашите принципи на действие

Предлаганите строителни решения и услуги са резултат от детайлното познаване на местния пазар и натрупания дългогодишен международен опит

С грижа за бизнеса

  • Цялостни решения за най-често срещаните проблеми в строителния сектор

  • Тествани и изпитани продукти, които повишават ефективността на строителния процес

  • Специални обучения и тренинги за новите продукти и решения

С грижа за клиента

  • Структурата ни е изградена от добре позиционирани и специализирани заводи, което прави предлаганите продукти и услуги по-достъпни и удобни

  • Задълбочените познания за работата на нашите клиенти ни помага да отговорим по-добре на изискванията им. Активно сътрудничество с клиента с цел повишаване качеството на обслужване

С грижа за околната среда

  • Внимание към екологично чистите продукти

  • Намалени разходи за транспорт и намалени емисии на CO², благодарение на добре позиционираната дистрибуторска мрежа

  • Фасадните решения са ефективен начин за намаляване на консумираната енергия

Любезност и съпричастност

  • Стилът на отношения, които се стремим да изграждаме, не е просто отношение на доставчик към клиент. Насърчаваме личния контакт с хората и вярваме, че всички коментари и предложения заслужават внимание

Дългосрочни и успешни отношения с клиентите

  • Освен качеството на продуктите, ние се стараем да бъдем в услуга на клиентите и да поддържаме близки и дългосрочни отношения, от които всеки да печели. Стараем се да подобряваме условията им на работа, като им помагаме да развиват своите познания и дейност.

Важно е да живеем с грижа за хората. Да изслушваме какво е важно за хората и да отчитаме техните нужди. Да помагаме всеки да израства